SILKeAvslutning med Carsten Jensen og en rekke andre gjester.

Arrangementsinformasjon

SILKeavslutninge med Carsten Jensen, Danmark (bilde), Jan H. Landro, Bjørn Hansen, Odd Karsten Tveit, Lilla Sølhusvik, Sarah Natasha Melbye, Viggo Johansen, Hans Olav Lahlum, Eystein Hanssen, Sigbjørn Mostue, Ørjan Nordhus Karlsson, Harald Dale og Andreas Petersson.                                                  

 En heldunrende avslutningskveld på årets SILK:

  • Carsten Jensen (Danmark), en spennende opprører i samtale med Jan H. Landro.  Fire aktuelle temaer belyses.     
  • Bjørn Hansen iog Hans Olav Lahlum  i samtale med Odd Karsten Tveit om Gjenvalg av Trump - med rasisme i bagasjen?   
  • Lilla Sølhusvik og Sarah Natasha Melbye om Kvinnelige journalister i nyhetsredaksjonene.
  • Harald Dale og Eystein Hanssen diskuterer om Har vi ytringsfrihet i Norge og betyr det at man kan skrive hva som helst på sosiale medier? Jan H. Landro leder samtalen.
  • Bjørn Hansen  i samtale med Viggo Johansen om Brexit - 31.okt er Exitdato, hva nå, England og Europa? 
  • Trioen Eystein Hanssen, Sigbjørn Mostue og Ørjan Nordhus Karlsson om Terror. Rikets sikkerhet. Organisert kriminalitet. Alt henger sammen med alt. En reise der etterretning, terror, organisert kriminalitet og krigsforbrytelser tangerer hverandre.
  • Musikalske innslag ved Andreas Petersson.


Billetter kr. 300,- selges fra og med 10/10 kl.10.00   på silk.ticketco,no      og Norli, Skudeneshavn

NB! Det er en billett igjen og den legges ut for salg onsdag 23,okt. kl.10.00 å silk.ticketco,no      og Norli, Skudeneshavn

Arrangementet er i samarbeid med Haugaland Kraft. 


carstenjensen
oddkarstentveit
bjørnhansen
viggojohansen
lillasølhusvik
sarahnatashamelbye
haralddale
janhlandro
eysteinhanssen
sigbjørnmoestue
silkavslutning
silk2019
skudeneshavn
silkfestivalen
litteraturfestival
ørjannordhuskarlssonj

Restriksjoner

18-års aldergrense

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter returneres ikke.