SILKeMøte Janne Teller og Sylo Taraku

Arrangementsinformasjon

                                                       Photographer: Anita Schiffer-Fuchs

Janne Teller er utdannet cand.polit. og har arbeidet for FN og EU med humanitære og fredsskapende oppgaver mange steder over hele verden i verden, spesielt i Afrika. Hun lever som en moderne nomade og har bodd i en rekke forskjellige land, fra Dar-es-Salaam og Maputo, til Paris, New York, Helsingør og Berlin. Teller har hatt styreverv i danske PEN og sitter i juryen for den tyske litteratur fredspris. Bøkene hennes er oversatt til 28 språk. Janne Tellers litteratur består hovedsakelig av romaner og essays som tematiserer eksistentielle og etiske spørsmål i livet og skaper ofte mye debatt. Debuten kom i 1999 med den nordiske saga Odins øy, om tro og tvil, om politisk og religiøs ekstremisme. Hennes neste bok, den eksistentielle Ingenting er en ungdomsbok som handler om en gruppe unges desperate forsøk på å finne en mening med livet. Den ble senere en internasjonal bestseller, og ble i fjor satt opp som opera. Tellers bok Hvis det var krig i Norden har kommet ut på syv språk og bare i Tyskland solgte den i 35 000 eks. Franske Le Monde sa om den: Endelig en nødvendig bok. Janne Teller har fått en rekke priser, bl.a den franske Le Prix Libbylit samt den amerikanske Michael L. Printz Honor Award for Ingenting.

Hennes nyeste bok, AT GÅ NØGEN - om kunst, fremmedhed og forsøget på at være menneske' kommer ut i Danmark i oktober i år. Blant hennes utallige essays er Det menneskelige kompas: Når ekstremisme bliver den magnetiske nordpol, Europa, hvem er du? i danske Politiken og tyske Die Welt, Little brother is watching you, Må Muhammed have barmhjertighed med vores land i danske Dagbladet Information og Er jeg en europæer? i tyske Der Tagesspiegel.

Det blir en meget interessant samtale mellom Janne Teller og Dagbladjournalist Inger Bentzrud.

Sylo Taraku er opprinnelig fra Kosovo.. Hans primære fagområder er innvandring, integrering og populisme.
Sylo er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet blant annet som rådgiver i Den norske Helsingforskomiteen, generalsekretær i NOAS, underdirektør i UDI og generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering og mangfold). Han har også sittet i Brochmann II-utvalget og er nå representant for allmenheten i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Våren 2016 ga han ut boken Innvandringsrealisme - politikkens muligheter i folkevandringens tid.                                                                                                                                             Sylo Taraku flyktet fra krigen på Balkan til Norge tidlig på 1990-tallet. Nå kjenner han igjen noen av de samme prosessene som rev hans gamle hjemland i filler. Over hele Europa er mønsteret det samme: Populister vokser, det politiske sentrum krymper, folk splittes og tilliten mellom dem svekkes. Dette kommer fram i hans bok Balkanisering av Europa er en svært lesverdig situasjonsbeskrivelse, men også et reflektert forsvar for et åpent fellesskap som ikke feier problemer under teppet. Hvordan kan vi skape sterkere samhold i en tid preget av polarisering?

Sylo Taraku samtaler med Ole Torp om boken sin og med utgangspunkt i den om de politiske bevegelsene som er i gjære i Europa.

Arrangementet er i samarbeid med Fritt Ord.

janneteller
sylotyraku
oletorp
gamleverkstedetskudeneshavn
silk2018
skudeneshavn
litteraturfestival

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter blir ikke refundert.